Nerozumí Vám?

Tlumočnická technika, tlumočení pro Vaší akci

Při prezentaci, je důležité být nejen srozumitelně slyšet, ale musí Vám rozumnět jazykovou mutací, pochopit ideu. Pomocí tlumočnické techniky a simultánního tlumočení bude Vaš event efektivní, kde komunikace nestojí.

Tlumočení na akce A-TechService

Pro menší skupiny, až po velké kongresy,  máme pro Vás tlumočnickou techniku

Konferenční technika A-TechService

Konferenční mikrofony při tlumočení

Tlumočnická technika A-TechService

Simultánní tlumočení

Kabinové tlumočení

Stolní tlumočnická kabina

Kompletní tlumočnické služby a mobilní tlumočnická technika pro konference

 

Nabízíme kompletní tlumočnické služby s mobilní tlumočnickou a ozvučovací technikou. Tlumočnické a audio systémy určené na konsekutivní, simultánní (kabinové) tlumočení pro event kdekoliv v ČR i v zahraničí. Dodáváme kompletní konferenční techniku na kongresy, konference a prezentace.

Konzultace s návrhem řešení tlumočnické techniky s výběrem optimálního ozvučení pro vaší akci jsou zdarma, velmi rádi Vám poradíme.

Možnost využití vlastních tlumočníků s naší technickou asistencí k realizaci kabinového tlumočení pro kongres, konferenci, školení, prezentaci či jinou akci.

Bezdrátová technologie na principu přenosu infračervenými paprsky za pomocí infra zářičů, používá se při simultánním tlumočení mezi dvěma i více jazyky současně (maximálně 6 jazyků). Účastníci jsou vybaveni bezdrátovými přijímači se sluchátky, do kterých dostávají požadovaný překládaný jazyk. Na přijímačích lze nastavit jednoduchým přepnutím frekvence (kanál) jak originální jazyk, tak samotný překlad od tlumočníků (při více jazykovém tlumočení všechny překládané jazyky).
U tlumočnických kabin je nutné dodržovat pravidlo - pro každý překládaný jazyk 1 tlumočnická kabina. Tlumočnické kabiny nabízíme jak stolní (pro úsporu místa v sále a finančních nákladů) tak i velké kabiny (ISO - viz. foto). Tento typ tlumočení vyžaduje ozvučení. Tlumočnickou techniku je možné za určitých okolností připojit do místního (externího ozvučení). Od mixážního pultu je nutná 1 výstupní audio linka pro tlumočnické zařízení s originálním jazykem.

Tlumočnická technika bez ozvučení

Probíhá s použitím digitálních kongresových mikrofonů Concentus nebo klasicky (ozvučení, účastnické staničky atd.). Výhodou použití mikrofonů Concentus je, že není nutno použít ozvučení. Každý mikrofon je vybaven reproduktorem a lze do něj připojit i dvoje sluchátka pro poslech dvou účastníků sledujících stejný jazyk, tj. stejný frekvenční kanál. Digitální tlumočnická technika umožňuje až 12 překládaných jazyků současně. I zde platí pravidlo - pro každý překládaný jazyk 1 tlumočnická kabina. Tlumočnické kabiny nabízíme jak stolní (pro úsporu místa v sále a finančních nákladů) tak i velké kabiny (ISO).

 

Mobilní tlumočnická a průvodcovská technika - šepták

Pro mobilní použití při prohlídkách továrních provozů, historických památek apod. Možno využít i pro tlumočení. Tlumočník je na dosah originálního jazyku a překládá do bezdrátového mikrofonu (konsekutivní tlumočení). Tento typ tlumočení je vhodný pro menší skupiny účastníků. Sada průvodcovské soupravy má jeden bezdrátový mikrofon a 20 staniček pro účastníky. Sady lze slučovat a tím dosáhnout vyššího počtu účastníků. Pro jeden překládaný jazyk je nutná jedna sada s jednou frekvencí (kanálem). Pomocí tlumočnických kabin lze tlumočit i do více jazyků najednou. Instalace těchto kabin je nezbytná z důvodu vzájemného nerušení se tlumočníků.
Pronajímáme bezdrátové průvodcovské sady Sennheiser (šeptáková sada) a mobilní ozvučení pro průvodce s drátovým mikrofonem.

 

 

Tlumočnická technika
Tlumočnická stanička
Tlumočnické zařízení

Staničky pro účastníky

Co je potřeba pro cenovou nabídku tlumočnické techniky a služeb

Pro kalkulaci na zajištění simultánního tlumočení a služeb nezapomeňte maximálně popsat prostory, v jakých bude vedeno tlumočení a zda jsou prostory vybaveny ozvučením s možností připojení tlumočnického zařízení. V případě, že ozvučení není nebo nevyhovuje, napište maximální kapacitu prostoru na počet účastníků, jaké typy a počet mikrofonů máte zájem si zapůjčit, přibližné datum a místo akce a předpokládaný počet účastníků, kteří mají být vybaveny bezdrátovými přijímači se sluchátky.

Sluchátka pro tlumočnické staničky - šepták
mikrofon A-TechService
Tlumočnická, šeptáková sada

Informovat se ihned

Videoprojekce na konference A-TechService