Tlumočnické služby, Tlumočnická technika

Tlumočnická technika, Konferenční služby

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY, TLUMOČNICKÁ TECHNIKA
KOMPLETNÍ TLUMOČNICKÁ TECHNIKA A SLUŽBY

Tlumočnická technika, Konferenční služby

Konference s tlumočnickou techniku

Nabízíme kompletní tlumočnické služby s mobilní tlumočnickou a ozvučovací technikou. Tlumočnické a audio systémy určené na konsekutivní, simultánní ( kabinové ) tlumočení pro Vaší akci kdekoliv v ČR i v zahraničí. Dodáváme komletní konferenční techniku na kongresy, konference a prezentace.
Konzultace s návrhem řešení tlumočnické techniky s výběrem optimálních světel pro Vaší akci jsou zdarma, velmi rádi Vám poradíme.
TLUMOČNICKÁ TECHNIKA
Pronájem tlumočnických a ozvučovacích systémů s možností využítí vlastních tlumočníků s naší technickou asistencí k realizaci kabinového tlumočení pro kongres, konferenci, školení, prezentaci či jinou akci.

Tlumočnická technika, Konferenční služby

Tlumočnické staničky pro účastníky konference

ANALOGOVÁ TLUMOČNICKÁ TECHNIKA PRO SIMULTÁNNÍ ( KABINOVÉ ) TLUMOČENÍ

Bezdrátová technologie na principu přenosu infračervenými paprsky za pomocí infra zářičů, používá se při simultánním tlumočení mezi dvěma i více jazyky současně ( maximálně 6 jazyků ). Účastníci jsou vybaveni bezdrátovými přijímači se sluchátky, do kterých dostávají požadovaný překládaný jazyk. Na přijímačích lze nastavit jednoduchým přepnutím frekvence ( kanál ) jak originální jazyk, tak samotný překlad od tlumočníků ( při více jazykovém tlumočení všechny překládané jazyky ).
U tlumočnických kabin je nutné dodržovat pravidlo – pro každý překládaný jazyk 1 tlumočnická kabina. Tlumočnické kabiny nabízíme jak stolní ( pro úsporu místa v sále a finančních nákladů ) tak i velké kabiny ( ISO – viz.foto ). Tento typ tlumočení vyžaduje ozvučení. Tlumočnickou techniku je možné za určitých okolností připojit do místního ( externího ozvučení ). Od mixážního pultu je nutná 1 výstupní audio linka pro tlumočnické zařízení s originálním jazykem.

Tlumočnická technika, Konferenční služby

Tlumočnické staničky pro účastníky

Tlumočnická technika, Konferenční služby

Vybavení pro tlumočniky stolní kabiny

Tlumočnická technika, Konferenční služby

Stolní tlumočnicka kabina a zářič

DIGITÁLNÍ TECHNIKA – SIMULTÁNNÍ ( KABINOVÉ ) TLUMOČENÍ
Probíhá s použitím digitálních kongresových mikrofonů Concentus nebo klasicky ( ozvučení, účastnické staničky atd.). Výhodou použití mikrofonů Concentus je, že není nutno použít ozvučení. Každý mikrofon je vybaven reproduktorem a lze do něj připojit i dvoje sluchátka pro poslech dvou účastníků sledujících stejný jazyk, tj. stejný frekvenční kanál. Digitální tlumočnická technika umožňuje až 12 překládaných jazyků součastně. I zde platí pravidlo – pro každý překládaný jazyk 1 tlumočnická kabina. Tlumočnické kabiny nabízíme jak stolní ( pro úsporu místa v sále a finančních nákladů ) tak i velké kabiny ( ISO ).

Tlumočnická technika, Konferenční služby

Šeptakova sada (šepták) pro tlumoceni a průvodce A TechService

ŠEPTÁKOVÉ TLUMOČNICKÉ A PRŮVODCOVSKÉ SOUPRAVY
Pro mobilní použití při prohlídkách továrních provozů, historických památek apod. Možno využít i pro tlumočení. Tlumočník je na dosah originálního jazyku a překládá do bezdrátového mikrofonu (konsekutivní tlumočení). Tento typ tlumočení je vhodný pro menší skupiny účastníků. Sada průvodcovské soupravy má jeden bezdrátový mikrofon a 20 staniček pro účastníky. Sady lze slučovat a tím dosáhnout vyššího počtu účastníků. Pro jeden překládaný jazyk je nutná jedna sada s jednou frekvencí ( kanálem ). Pomocí tlumočnických kabin lze tlumočit i do více jazyků najednou. Instalace těchto kabin je nezbytná z důvodu vzájemného nerušení se tlumočníků.
Pronajímáme bezdrátové průvodcovské sady Sennheiser ( šeptáková sada ) a mobilní ozvučení pro průvodce s drátovým mikrofonem.
KALKULACE NA TLUMOČENÍ
Pro kalkulaci na zajištění simultánního tlumočení a služeb nezapomeňte maximálně popsat prostory, v jakých bude vedeno tlumočení a zda jsou prostory vybaveny ozvučením s možností připojení tlumočnického zařízení. V případě, že ozvučení není nebo nevyhovuje, napište maximální kapacitu prostoru na počet účastníků, jaké typy a počet mikrofonů máte zájem si zapůjčit, přibližné datum a místo akce a předpokládaný počet účastníků, kteří mají být vybaveny bezdrátovými přijímači se sluchátky.

 


    REPROBOXY                MIKROFONY            ZÁZNAM ZVUKU            INSTALACE           SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ            SERVIS   

 

   VÝSTAVNÍ PANELY           POSTERY           KAMERY           PÓDIA            PRONÁJEM           OSVĚTLENÍ           VÝPOČETNÍ TECHNIKA   


Tlumočnická technika, Konferenční služby
Tlumočnická technika, Konferenční služby
Tlumočnická technika, Konferenční služby