On-line akce?

Technicky zajistíme Váš streaming

Live Streaming,

živý přenos eventu přes interní nebo internetovou síť on line s produkční přípravou před akcí,  přenášený AV záznam a postprodukcí získaného audiovizuálního materiálu.

  S využitím špičkových technologií vám zajistíme interaktivní on line presenci, zapojit vzdálené prezentující.

Webináře, Videokonference, Live-Stream - Technické zajištění akcí
Webináře,technické zajištění akcí

Live Streaming

Webináře

Videokonference

Live stream,

 jedná se audiovizuální záznam a následný přenos internetovou nebo i vnitřní sítí daného prostředí nebo prezentujícího. V případě připojení přes internet můžete streamovat, zapojovat se k danému místu nebo jen pozorovat a poslouchat, kdekoliv na světě. Přípojná místa musí pokrývat internetová síť s dostatečným, stabilním připojením.

Moderní technologie, celosvětová situace s pandemií Covid-19, live stream rozšířil oblíbenost i nutnost pro školení, prezentace i firemní komunikaci se zaměstnanci či klienty.

Konferenční, hybridní platforma streamu

AV, IT technické zajištění a podpora bezpečné virtuální konference s hybridní platformou dle požadovaného využití, našeho návrhu nebo přání klienta. Živý přenos  konference pomocí streamingu umožňuje se přímo zúčastnit v místě organizování akce anebo virtuálně přes internet. Pro přímo zúčastněné účastníky hybridní konference vlivem aktuální situace, mikrofony pravidelně desinfikujeme, pokud není možné, aby každý  účastník využíval přidělený mikrofon.

Stream přes platformu Google Zoom, Microsoft Teams a další… (konferenční platforma s možností prezentovat z vytvořené prezentace) účastníků odkud kolii  s  nutnosti instalace softwaru na jejich koncová zařízení s AV prvky (internetové připojení, podpora instalace softwaru pro dané zařízení, vestavěná nebo externí kamera a mikrofon). Možností je i chat, přímí vstup s diskuzí, připojení jazykové mutace pomocí simultánního tlumočení (online překlad)  a to fyzicky v místě akce nebo virtuálně. Podobně funguje i stream na sociální sítě na předem definovaný kanál (internetová adresa, pozvánka) Facebook, Youtube atd.

Dopňující služby k hybridní konferenci

  • U všech forem hybridní konference i bez využití platformy je možnost AV záznamu za pomocí kamer, ozvučení, mikrofonů, audio-video režie, zařízení pro stream a dalšího audiovizuálního vybavení pro online konference.
  • Tlumočnická technika a tlumočníci
  • Postprodukce, zpracování záznamu pro další firemní účely

 

Live stream

Živý, video přenos hybridní konference

Technické zajištění streamingu

Webinář,

online aktivní spojení co využívali školy a školáci v rámci on line distanční výuky. Webináře momentálně v hojnosti využívají školící firmy, jazykové kurzy, kde je zapotřebí audiovizuálně propojit všechny zúčastněný, tak aby se mohly aktivně podílet na diskurzy i s vizuální stránkou.

Připravíme technické zázemí webináře, on line konference, interaktivní školení a jiné streamované přenosy.

Akce pořádané u vás, v našem virtuálním studiu či jiných prostorech můžeme obohatit o interaktivní projekce, LED stěnu či filmová osvětlení pro dokonalé video přenosy.

Videokonference,

přenos obrazu i zvuku na určité místo přes síť, propojení mezi dvěma přípojnými místy. Přenos může být veřejný i soukromí se zašifrováním přenosových dat, vizualizace. Při videokonferenci není možné sledujícím třetích stran se zapojovat do diskuze audiovizuálně. Komunikace s jedním nebo druhým místem současně je možný textovými zprávami přes textové pole, dle typu videokonferenčního programu.

Napište nám

13 + 13 =

Kontakt

(+420) 777 581 503

(+420) 732 681 795

info@a-techservice.cz