Tlumočnické služby, Tlumočnická technika A-TechService

Nabízíme kompletní tlumočnické služby s mobilní tlumočnickou a ozvučovací technikou. Tlumočnické a audio systémy určené na konsekutivní, simultánní ( kabinové ) tlumočení pro Vaší akci kdekoliv v ČR i v zahraničí. Dodáváme kompletní konferenční techniku na kongresy, konference a prezentace.
Pronájem průvodcovské bezdrátové techniky Sennheiser (šeptákové sady)
 • Kompletní zajištění tlumočení, ozvučení, velkoplošné projekce pro veškeré konference a různé akce.
 • Pronájem tlumočnických a ozvučovacích systémů s možností využití vlastních tlumočníků s naší technickou asistencí k realizaci kabinového tlumočení pro kongres, konferenci, školení, prezentaci či jinou akci.
 • Pronájem průvodcovské techniky - bezdrátové průvodcovské sady Sennheiser (šeptáková sada ) a mobilní ozvučení pro průvodce s drátovým mikrofonem.
 • Tlumočnická technika

  Analogová tlumočnická technika pro simultánní ( kabinové ) tlumočení

  Analogová tlumočnická technika pro simultánní ( kabinové ) tlumočení. Bezdrátová technologie na principu přenosu infračervenými paprsky za pomocí infra zářičů, používá se při simultánním tlumočení mezi dvěma i více jazyky současně ( maximálně 6 jazyků ). Účastníci jsou vybaveni bezdrátovými přijímači se sluchátky, do kterých dostávají požadovaný překládaný jazyk. Na přijímačích lze nastavit jednoduchým přepnutím frekvence ( kanál ) jak originální jazyk, tak samotný překlad od tlumočníků ( při více jazykovém tlumočení všechny překládané jazyky ).
  U tlumočnických kabin je nutné dodržovat pravidlo - co 1 překládaný jazyk to 1 tlumočnická kabina. Tlumočnické kabiny nabízíme jak stolní ( pro úsporu místa v sále a finančních nákladů ) tak i velké kabiny ( ISO ) viz. foto. Tento typ tlumočení vyžaduje ozvučení. Tlumočnickou techniku je možné za určitých okolností připojit do místního ( externího ozvučení ). Od mixážního pultu je nutná 1 výstupní audio linka pro tlumočnické zařízení s originálním jazykem.

  Digitální technika - simultánní ( kabinové ) tlumočení

  Probíhá s použitím digitálních kongresových mikrofonů Concentus nebo klasicky ( ozvučení, účastnické staničky atd.. ). Výhodou  použití mikrofonů Concentus je, že není nutno použít ozvučení. Každý mikrofon je vybaven reproduktorem a lze do něj připojit i dvoje sluchátka pro poslech dvou účastníků sledujících stejný jazyk, tj. stejný frekvenční kanál. Digitální tlumočnická technika umožňuje až 12 překládaných jazyků součastně. I zde platí pravidlo - co 1 překládaný jazyk to jedna tlumočnická kabina. Tlumočnické kabiny nabízíme jak stolní ( pro úsporu místa v sále a finančních nákladů ) tak i velké kabiny ( ISO ).

  Šeptákové tlumočnické a průvodcovské soupravy

  pro mobilní použití při prohlídkách továrních provozů, historických památek apod. Možno využít i pro tlumočení. Tlumočník je na dosah originálního jazyku a překládá do bezdrátového mikrofonu (konsekutivní tlumočení). Tento typ tlumočení je vhodný pro menší skupiny účastníků. Sada průvodcovské soupravy má jeden bezdrátový mikrofon a 20 staniček pro účastníky. Sady lze slučovat a tím dosáhnout vyššího počtu účastníků. Pro jeden překládaný jazyk je nutná jedna sada s jednou frekvencí ( kanálem ). Pomocí tlumočnických kabin lze tlumočit i do více jazyků najednou. Instalace těchto kabin je nezbytná z důvodu vzájemného nerušení se tlumočníků.

  Kalkulace na tlumočení

  Pro kalkulaci na zajištění simultánního tlumočení a služeb nezapomeňte maximálně popsat prostory, v jakých bude vedeno tlumočení a zda jsou prostory vybaveny ozvučením s možností připojení tlumočnického zařízení. V případě, že ozvučení není nebo nevyhovuje, napište maximální kapacitu prostoru na počet účastníků, jaké typy a počet mikrofonů máte zájem si zapůjčit, přibližné datum a místo akce a předpokládaný počet účastníků, kteří mají být vybaveny bezdrátovými přijímači se sluchátky.