Konference Pražský hrad 2018

V letošním roce máme za sebou již třetí konferenci na Pražském hradě.

Technické zajištění konference na Pražském Hradě od A-TechService

Technické zajištění konference na Pražském Hradě od A-TechService

Rudolfova Galerie Pražský hrad

    Pro konference, tedy pro technické zajištění akcí nám nejvíce vyhovovala Rudolfova galerie. Míčovna na Pražském hradě je dlouhá a úzká místnost s vysokým stropem a klenbou, kde se jen těžko hledá technické řešení a případné jiné řešení než které jsme naplánovali před samotnou konferencí.

Technické zajištění konference na Pražském Hradě od A-TechService

Technické zajištění konference na Pražském Hradě od A-TechService

Míčovna Pražský hrad

V obou prostorech jsme dodávali stejně veliké projekční plátno 2x3m s povrchem pro zadní projekci, tedy projektor s dostatečným výkonem 7000 ANSI, byl usazen za projekčním plátnem. Po technické stránce, srdce konference byla video režie, signál byl veden v HDMI s formátem 16:10. Do video režie jsme museli přivést signál z kamery, notebooku s prezentacemi. A zpracovaný, nastřihaný materiál z režie odcházel, do náhledu pro předsednictvo, tak aby se nemusel nikdo otáčet na projekci za nimi, samotné náhledy na vzdálenost 70 m a projektor.

Technické zajištění konference na Pražském Hradě od A-TechService

Technické zajištění konference na Pražském Hradě od A-TechService

Náhledová obrazovka na stojanu

Tažené UTP kabely s normou kat6 na náhledové obrazovky na stojanech pro zadní řady.

Vícebodové ozvučení 8x na stativech s náklonem, tak aby vyzařovací úhel odpovídal dosahu jak vertikálně, tak horizontálně. Tím jsme odstranili možné echo. Předsednictvo bylo vybaveno 6 ti konferenčními mikrofony. Plénum, 2 kusy bezdrátových mikrofonů na dotazy. Zvuk zpracovaný zvukařem se přenesl do tlumočnického zařízení, tlumočnicím, které simultánně tlumočily do AJ a naopak. Jejich překlad jsme bezdrátově posílali potřebným do staniček.

Technické zajištění konference na Pražském Hradě od A-TechService

Technické zajištění konference na Pražském Hradě od A-TechService

Celý průběh konference dopadl dobře bez technických problémů. Účastníci viděli, slyšeli a rozuměli. Což mi připomíná 3 Čínské opice (nevidím, neslyším, nemluvím). U nás v A-TechService je to prostě na opak.