Poster session se zcela liší od mluvené nebo vizuální prezentace, proto je také nutné použít jiné techniky k jeho přípravě. Účelem posteru je seznámit zájemce s tvorbou, zaměřením prezentujícího jednoduše pochopitelnou formou, která stimuluje zájem a diskusi. Základním cílem je vyprovokovat výměnu názorů mezi prezentujícím a plénem. Poster sessions je ideální příležitostí pro neformální představení nejrůznějších projektů a výzkumů. Poster je obvykle plakát, listy papíru nebo fotografie připevněnými na posterový výstavní panel, často je také ale využita další audiovizuálních technika, například video projekce, která je vhodným doplňkem Poster Sessions.
 
, Pronájem výstavních stojanů na postery, Audiovizuální zajištění akcí, IT služby

 

 
 
 
 
 
 
Výstavní panely půjčujeme ve 2 formátech 100 cm šířka x 100 cm výška nebo 100 cm šířka x 200 cm výška.
 
 
 
Výstavní panely (stojany) pronajímáme a  zavážíme na místo akce, kde je i instalujeme dle požadavků klienta