Vyhledat On-line pronájem AV techniky
On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky
Položky obchodu On-line pronájem AV techniky
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Novinky na Email On-line pronájem AV techniky
E-mail / E-mail::
Antispam ( vložte prosím číselně aktuální měsíc):
 
On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky
Nejobjednávanější On-line pronájem AV techniky
fotografie 1. Doprava techniky mimo Prahu osobním automobilem 1 km
Doprava osobním automobilem mimo Prahu
fotografie 2. Doprava techniky mimo Prahu nákladním automobilem 1 km
Doprava nákladním automobilem mimo Prahu
fotografie 3. Technická asistence (obsluha techniky) 1 hod
Technická asistence - ozvučení, světla, projekce, AV záznam, režie, IT, tlumočení
fotografie 4. Pronájem 2 kusů reproboxů RCF ART 722-A
Aktivní reproduktory pro 150 lidi
fotografie 5. Pronájem ozvuční, projekce v setu
Pronájem prezentační techniky v akčním setu až pro 50 osob
fotografie 6. Pronájem LINE6 StageSource LT3
Aktivní reproduktory pro 150 lidi
fotografie 7. Pronájem aktivního subbasu RCF 8002
Aktivní subwoofery pro ozvučení hudebních vystoupeni, DJ
fotografie 8. Pronájem PA aktivního ozvučení RCF
Aktivní reproduktory a subwoofery pro ozvučení hudebních vystoupeni
fotografie 9. Pronájem ozvučení Yamaha Stagepas 300
Pasivní PA setava 2 reproduktorů s vestavěným powermixem pro 100 lidi
fotografie 10. Doprava techniky (dovezení i odvezení v paušálu Praha)
Doprava osobním automobilem po Praze
On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky
Dnes je... On-line pronájem AV techniky
 Dnes je: 21.10.2017
 Hodin: 19:47
 Svátek má: Brigita
On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky
Právě je online On-line pronájem AV techniky
Právě online čte 1 člověk
On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky
point

Obchodní podmínky

U nových, ale i stálých zákazníků vyžadujeme :

Po obdržení  objednávky bude doručeno na Vámi uvedený email kopie objednávky s následným potvrzením objednávky. V případě našeho dodání do Vaší společnosti nebo přímo na Vaší akci nepožadujeme vratnou kauci. Výše kauce je stanovena dle požadované techniky. Upřednostňujeme platbu hotově ale není podmínkou.
U stálých a prověřených zákazníků nepožadujeme vratnou kauci ani na objemnější zakázky na techniku a služby a umožňujeme platbu převodem.

Soukromím osobám s trvalým pobytem hlášeným na úřadě, techniku bez 100% vratné kauce nezapůjčujeme.

Příklad možnosti pronájmu:

1 denní pronájem - je možné si techniku vyzvednout nebo instalovat a to den před samotným dnem pronájmu v odpoledních hodinách, využívát v den samotného pronájmu a následný den v dopoledních hodinách vrátit nebo deinstalovat v ceně 1 denního pronájmu (1.ledna v 16.00 - 18.00 hod hod vyzvednu, 2. ledna využívám techniku a 3. ledna v 8 - 9.00 hod. techniku vracím za cenu 1 dne pronájmu).

Cena pronájmu a služeb :

ceny jsou uvedené na webu a jsou platné nebo Vám byla zaslána individuální kalkulace.

Minimální pro nájemní částka nebo cena služeb je 500 Kč bez DPH (příklad : mám zájem o techniky v ceně 400 Kč bez DPH = budeme účtovat 500 Kč bez DPH).

Pokyny a obchodní podmínky pronájmu prezentační technikyPodmínky pronájmu prezentační techniky naší firmy, (dále jen podmínky) upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, (dále jen pronajímatel). Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu ustanoveními nájemní smlouvy dle § 663 a násl. OZ.

Předání techniky :

Adresa : Klapálkova 2247/19, Praha 4 Chodov - na konci ulice Milínská


- platba při předání techniky v hotovosti nebo převodem , dle dohody fakturou osobně nebo elektronickou poštou.


Nutnost skládat vratnou kauci

- dle zapůjčených věcí, neplatí pro akce s technickou asistencí nebo naší dopravou.

Soukromím osobám s trvalým pobytem hlášeným na úřadě, techniku bez 100% vratné kauce nezapůjčujeme.


Výhrada vlastnictví

Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn tuto zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat věc způsobem přiměřeným povaze a určení věci a v souladu s technickým návodem. Jakékoliv změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Doba pronájmu

Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení pronajaté věci včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech ( kalendářní den ). Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu (prodloužení) doby pronájmu, je toto možné jen na základě potvrzené objednávky. Po předem určené dohodě je možné vyzvednout techniku den před samotným pronájmem.

Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky

Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámí s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a bezpečné obsluhy.

Odpovědnost za škodu

Podpisem dodacího listu (protokol o pronájmu) přechází na nájemce odpovědnost za škodu na technice. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Pokud bude technika znečištěna, zaplatí nájemce za vyčištění. Cena tohoto úkonu se účtuje od 400,- Kč do 5000,- Kč bez DPH dle náročnosti.

Náhrada škod

Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla.

 

Úhrada pronájmu

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem prezentační techniky nájemné určené dle platného ceníku. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem.

Servis prezentační techniky - od všech subjektů s výjimkou státních institucí a smluvních partnerů je platba za opravy a náhradní díly vždy v hotovosti. 

Storno poplatky pronájmu a konferenčních služeb

 
V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat stornovací poplatek ve výši:

- 3 dny předem - 20% sjednané ceny pronájmu

- 2 dny předem - 50% sjednané ceny pronájmu a služeb

- 24 hodin předem nebo nepřevezme-li si nájemce techniku po dobu nájmu - 100% sjednané ceny pronájmu a služeb

Odvolání musí být pronajímateli doručeno písemně nebo elektronickou poštou, jinak je neplatné.

Penále při prodlení s platbou

Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli uhradí nájemce smluvní penále ve výši 0,2% dlužné částky za každý den prodlení. Pronajímatel si vyhrazuje právo nedodržet termín objednávky, pokud má nájemce u pronajímatele finanční pohledávky. Nájemce souhlasí, že v případě  neuhrazení dlužné částky za pronájem zařízení nebo služeb v termínu splatnosti, pronajímatel neuhrazenou fakturu vč. všech údajů zařadí bez upozornění do webových katalogů pohledávek - dlužníků, předá k dalším právním krokům nebo případnému prodeji pohledávky.

Pokud mezi stranami vzniknou spory, budou se účastníci snažit tyto vyřešit smírnou cestou. V případě, že se smírnou cestou spor nevyřeší, bude postoupen k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Zastoupený se může rozhodnout, že na místo uvedených rozhodců bude spor  řešit příslušný obecný soud odpůrce.

On-line pronájem AV techniky On-line pronájem AV techniky On-line pronájem AV techniky
point
Přihlášení On-line pronájem AV techniky
Email:
 
On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky
Váš košík On-line pronájem AV techniky

Dokončení objednávky

Detail Vašeho košíku V košíku: 0,-Kč
Položek: 0
On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky
Kontakt On-line pronájem AV techniky

Rádi Vám poradíme přes telefon, email: 

 


      INFORMACE - Hot line - Kalkulace, návrhy řešení

 Tel : + 420 732 681 795

        + 420 777 581 503

email :

stengl@a-techservice.cz

info@a-techservice.cz 

 

Contact for communication in English :

stengl@a-techservice.cz

mobile : + 420 732 681 795

 


 

On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky
Náhodný výběr On-line pronájem AV techniky
fotografie 1. Pronájem JVC CU-VD40
vypalovací zařízení na CD pro kamery JVC GZ-HD7 a HD JVC GZ-HD3e
fotografie 2. Pronájem stolních konferenčních mikrofonů APART
fotografie 3. Pronájem LINE 6 STAGESOURCE L3S
Aktivní subwoofer pro ozvučení hudebních vystoupeni
fotografie 4. Pronájem otočné hlavy M 575 A Spot
fotografie 5. Pronájem Laserové Tiskárny
Černébíly tisk
fotografie 6. Pronájem LCD obrazovky 40 (102cm)
Obrazovka vhodná jako náhledový monitor i do stojanu s úhlopříčkou 102 cm
fotografie 7. Pronájem LCD obrazovky LG 47 (120 cm)
Vhodné pro prezentace do 30 lidí a jako náhledový monitor, do stojanu, na stánek
fotografie 8. Pronájem AV přepínače
Rozboční audio-video signálu
fotografie 9. Pronájem projekčního rámového plátna 218x295 cm
Pro přední i zadní projekci do 100 osob
fotografie 10. Pronájem kabelu 2x Cinch na 1 Rca jack 3 m
kabel 2x Cinch x RCA jack
On-line pronájem AV techniky point On-line pronájem AV techniky

2017 - Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2017 http://www.a-techservice.cz/pronajem_techniky - Design and computer programmer by P.I.S 4.601 ©